Myynti: 020 743 5975 • Vaihde: 020 743 5960

Putoamissuojien määräaikaistarkastukset

Kysy lisää myyjiltämme!

Putoamissuojien määräaikaistarkastukset

Määräaikaistarkastuksen suorittaa aina koulutettu ja valtuutettu tarkastaja.

Putoamissuojaintarkastusten tavoitteena on havaita tuotteessa olevat kulumat ja vauriot ennen kuin ne aiheuttavat vaaratilanteen.

Turvavöiden, kokovaljaiden, köysien, tarraimien ja muiden putoamissuojainten kunto voi heikentyä likaantumisen, kulumisen ja materiaalien vanhenemisen vuoksi. Valtuutetun tarkastajan tekemä määräaikaistarkastus varmistaa käytössä olevien putoamissuojainten asianmukaisuuden.

Jos suojaimen varaan on pudottu, se on poistettava käytöstä välittömästi.

Putoamissuojainten määräaikaistarkastusten avulla ylläpidetään laitteiden turvallista käyttöä. Lain mukaan putoamissuojaimet on tarkastettava 12 kuukauden välein. Vaativissa olosuhteissa määräaikaistarkastusten väli voi olla lyhyempikin. Käyttäjän täytyy myös itse tarkistaa suojaimet aina ennen käyttöä sekä käytön jälkeen.
 

Määräaikaistarkastukset

Henkilösuojaimet (Personal Protective Equipment = PPE) tulee EU-alueella tarkistaa valtuutetun pätevän tarkastajan toimesta määräajoin (EN365 standardin vaatimus).
 

Tarkastusvälin määrittäminen

Tarvittava tarkastustiheys määritetään yrityksen tekemässä tai teettämässä riskienarvioinnissa sen mukaan kuinka vaativaa käyttö ja olosuhteet ovat.

Valmistajien suositukset tarkastusväliksi löytyvät yleensä käyttö- ja takuuohjeista. Useimpien suojainten määräaikaistarkastus suositellaan suoritettavaksi vähintään 12 kk välein.

Kauttamme saat putoamissuojien määräaikaistarkastukset!
 

Kysy lisää myyjiltämme:
Myynti: 020 743 5975
asiakaspalvelu@elkristools.fi

08.03.2019