Myynti: 020 743 5975 • Vaihde: 020 743 5960

Putoamissuojainten tarkastukset

Tarkastettava 12 kuukauden välein

Käyttöönotto- ja määräaikaistarkastuksen suorittaa aina koulutettu ja valtuutettu tarkastaja

Putoamissuojaintarkastusten tavoitteena on havaita tuotteessa olevat kulumat ja vauriot ennen kuin ne aiheuttavat vaaratilanteen.

Turvavöiden, kokovaljaiden, köysien, tarraimien ja muiden putoamissuojainten kunto voi heikentyä likaantumisen, kulumisen ja materiaalien vanhenemisen vuoksi. Valtuutetun tarkastajan tekemä määräaikaistarkastus varmistaa käytössä olevien putoamissuojainten asianmukaisuuden.

Jos suojaimen varaan on pudottu, se on poistettava käytöstä välittömästi ja toimitettava valtuutetulle tarkastajalle.

Putoamissuojainten määräaikaistarkastusten avulla ylläpidetään laitteiden turvallista käyttöä. Lain mukaan putoamissuojaimet on tarkastettava 12 kuukauden välein. Vaativissa olosuhteissa määräaikaistarkastusten väli voi olla lyhyempikin. Käyttäjän täytyy myös itse tarkistaa suojaimet aina ennen käyttöä sekä käytön jälkeen.

20.10.2014